Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Huy hiệu thành viên Hiệp Hội Dầu Nhớt Việt Nam Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Phát hành logo thành viên của VNLAS, Logo sẽ được phát hành in trên bao bì sản phẩm và các vật dụng quảng cáo tượng trưng cho huy hiệu thành viên đã được đăng ký tại Hiệp Hội Dầu Nhớt.
Nguồn : VNLAS - Hiệp hội dầu nhớt 

Đang xem: "Huy hiệu thành viên Hiệp Hội Dầu Nhớt Việt Nam"