Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

SGS giúp thương hiệu dầu nhớt Việt Nam tiến xa hơn Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

SGS Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn SGS và đã cung cấp các dịch vụ chất lượng tại Việt Nam từ năm 1989, nghĩa là SGS đã hiện diện và đồng hành với các bạn từ gần 20 năm qua. Từ tháng 9/1997, SGS Việt Nam đã trở thành công ty giám định, thẩm tra và thử nghiệm độc lập đầu tiên được cấp phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. 

Công ty đã được chứng nhận ISO 9001:2000 cho tất cả các lĩnh vực hoạt động, ISO 17020:1998 cho các họat động giám định và ISO 17025:2005 cho các dịch vụ thử nghiệm. Công ty cũng được phép giám định các hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước theo chấp thuận của Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng cục Hải quan. 

Những gì SGS đã và đang làm, cũng như cam kết thực hiện ở đây chính là xây dựng niềm tin vào sản phẩm Việt Nam, thông qua hoạt động giám định, kiểm định và cấp giấy chứng nhận.

SGS Việt Nam và cả Tập đoàn SGS đang có những hoạt động cụ thể nào tại Việt Nam? 

SGS đã cung cấp dịch vụ cho nhiều lĩnh vực từ dầu khí, hóa chất, công nghiệp, nông sản, khoáng sản, thực phẩm đến hàng điện tử cao cấp. 

Trong những năm vừa qua SGS đầu tư phát triển hệ thống phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn toàn cầu và nhiều năm liền là đối tác của các tập đoàn dầu khí và hóa chất như : Total, Mobil, Caltex, Bardahl .... Hỗ trợ kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn hiện hành, đưa ra những bản test chính xác.

Với định hướng hỗ trợ các thương hiệu dầu nhớt Việt Nam đánh giá chất lượng, kiểm định các mẫu dầu theo tiêu chuẩn, SGS mong muốn đồng hành mang niền tin và tạo bước đà cho các sản phẩm Việt Nam tiến xa hơn trên trường Quốc Tế.


Nguồn : VNLAS - Hiệp hội dầu nhớt

Đang xem: "SGS giúp thương hiệu dầu nhớt Việt Nam tiến xa hơn"